Fana: At a Speed of Life!

Naharsi Malaak Dr Aboyyi Acmad Asaaki Macsenta Jimmâ Magaala Cule

Addis Ababa Waysu 09/2013ILL(FBC)
Naharsi Malaak Dr Aboyyi Acmad Asaaki Macsenta Jimmâ Magaala Cule.
Naharsi Malaak Aweeti Daqaaral Takke Daddos Taamoomi Doqaysu Kinnim Warsen.
Kalah Jimma Jaamiqat Istaaxiyoomul Leedâ Missoynah Qokolih Taaddeerah Aracal Geytimak Farmo Tatruse lem Qaddoosen.
Tonnaah C/Naharsi Malaak Demeke Mokonen Kee Awlaytit Malah Buxah Afteena Gifta Taggese Chaafoy Oromiyah Rakaakayih Saqal Shimelis Abdissa Edde anuk Doolatak Fayyole Mirocti Elle Geytimtah Tanim Baxxaqisen.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.