Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyak 20 Karmaak Addah Tan Sayyoh Ibi Koqsoh Dokon Qaalam Kaasak Meexiyyi Digiiril Burundik Teyse

Addis Ababa, Agda-Baxisso 09, 2012 ILL. (FBC) Itiyoppiyak 20 Karmaak Addah Tan Sayyok Ibi Koqsoh Dokon Burundih Dokonuk Teyse.

Kostarika Kee Panaama Bicissu Waytah Tan 10hele Sayyoj 20 Karmaak Addah Tan Qaalam Kaasa Fan Taturtuh Itiyoppiyak Karmak 20 Addah Tan Sayyok Agad Dokon Meexiyyi Digir Bujumburah Magaalal Burundi Lih Abte Digiiril 5 Kee 0 Teyse.

16 Takke Baaxooxa Edde Tangale Qaalam Kaasal Afrika Awlisak Tangaleh Tan 2 Baaxok Tiyakteyna Takkuh Meexiyyi Qalayli Gexisak Geytimta.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.