Fana: At a Speed of Life!

Kenenisa Bekele London Maraatoonul Kipchoge Lih Anaakar Abele

Addis Ababa, Agda-Baxisso 08 2012 ILL (FBC) Kenenissa Bekele Qado-Dirrih Alsih addat Gexisoonu Wan London Maraatoonih Qalaylil Keeniyah Ardaabeynah Yan Elud Kipchoge Lih Ardelem Qaddoose.

Kenenisa Qagitaak Kipchoge Lih Yarduh Bicat Geytimam Yiysixxige.

A Qalaylih Caagiidil Yeceh Yan Tummobulul, Tama Qalaylil Meqe Ximmo Akah Baahannah Bicat Geytimam Qaddoose.

Luk Suge Biyaakak Gexxaah, Maraaton Qalaylil Elle Faxennal Meqe xalu Geysiisam Duude Wem Kassise.

Tama Qalaylil Maraaton Ardi Qalaylil Kaxxam Sissik Saaqt Leh Akak Iyyen 8 Takke Atleetite/Ardaabeynit Edde Qalalelem Warsen.

Itiyoppiyah Ardaabeynitik Mossinnet Gerremew Kee Muse Waasihun Kenenisa Lih London Saariqil Ardelon axcuk Qambaalan.

London Maraaton Bicissah Tan Makaado Kaaduk, Qaalam Kaxxa Anaakarih Wagittoh Hambereerit Qambaalam Yiysixxigen.

Kenenisa Sanat 2019 Berlingil Gexsen Maraaton Ardi Qalaylil 2 Saaqat 01 Minitiiy 41 Maykiro Sekondi Arduk Baadal Sissik Saaqatk 2hele Caddo Kaah Tunkuttubeh Geytimta.

Maraaton Ardi Qalaylik Rikerdi Leh Yan Elud Kipchoge, Ostiriyak Veenah Magaalal Gexsen Maraaton Ardi Qalaylil 2 saaqatak Addah Culak Qabursi Arda Abeyna Yakku Duude.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.