Fana: At a Speed of Life!

Kenenisa Bekele London Vaytaliti Biig Garab Maraatoonul Qusba Rikerdil Mayso Orbise

Addis Ababa, Caxah-Alsak 22, 2012 ILL (FBC) Atlet Kenenisa Bekele London Magaalal Gexseenih Yanin Vaytaliti Biig Garab Maraatoonuk Ardi Qalayli Rikerdi Aggaluk Yeyse.

Kenenisa Biritaaniyak London Magaalal Gexiseeni Yanin Tama Ardi Qalayli 1 Saaqat 00 Minit 22 Sekondi Arduk 1haytuh Yewqe.

Tahak Ugut Abak Engiliz Ardaabeynah Yan Mo Faarac Luk Suge Vaytaliti Biig Garab Maraatoonih Ardi Qalaylih Rikerdi Isi Gabat Culusu Duude.

Kenenisat Kaxxa Anaakar Abele Axcuk Qambaalak Sugen Mo Faarac Biyaakak Gexxaamah Tama Qalaylit Mangalinna.

5000 Kee 10000 Meetirih Ardi Qalaylil Baad Rikerdih Gabat Leh Yan Kenenisa Bekele Vaytaliti Biig Qari Maraatoonih Qalayli Ah Kak Qimbo Adda Kinni.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.