Fana: At a Speed of Life!

Manchister Siiti, Awroppah Shamiyonis Liigih Qalaylik 2 Sanatih Gide Waasen

Addis Ababa, Caxah-Alsak 7, 2012 ILL (FBC) Ingilizik Ibi Koqsoh Dokonuh Yan Machister Siitih Dokon, 2 Sanatah Awroppah Shamiyonis Liigih Qalaylik Waasen.

Tama Dokon, Awroppak Ibi Koqsoh Egla, Maaliyyah Xiiniso (Financial Fair Play) Madqa Massakaxxinna Axcuk Beyeenih Yanin Maaqatta Kinnim Warsen.

Tama Maaqattak Ugut Abak Manchister Siitih Dokon, 2 Sanatih Gideh Tama Qalaylit Mayangala, A Dokon Ila 170 Miliyoonih Pawundi Innah tan Lakqo Weyele Axcuk Qambaalan.

Awayi Beyeenih Yanin Ta Maaqatta, Farngi Liggidih Loowok Sanat 2012 Ila Sanat 2016 Tama Dokonuk ispinser Shipik Geyen Akah Iyyen Culta, Ibi Koqsoh Eglah Culusen Lakqo Gabbaaqu, Gitat Ane Waam Kee Kaxxaam Caddok Bisoh Yanim Qaddoosen.

Tahak Ugut Abak, A Lakqoh Caagiidil Abaanam Faxak Sugen Fokkaaqoh Qokol Maabinnah Axcuk Beyeenih Yanin Maaqatta Kinnim Warsen.

Tama Dokon A Qalaylik Waasaanamak Kalah 25 Miliyoonih Pawundih Lakqo Digaala Edde Heenim Qaddoosen.

Ta Ingiliz Dokonu, Kal Tatrusen Marqaga Ke Maaqatta, Wayto Lem Kassiisak, A Caagid Baadak Ibi Koqsoh Idoolinnih Cukmih Buxa Fan Beyelem Yiysixxige.

Raceyna:- Daily Mail

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.