Fana: At a Speed of Life!

3hele Afrikak Biznes Forem Addis Ababal Gexsen

Addis Ababa, Caxah-Alsak 3, 2012 (FBC) 3hele Afrikak Bizines Forem Addis Ababah Magaalal Gexsen.

Afrikak Ekonomik Komishin Bicseh Yan Tama Foremi, “Ummattal, Pilaanetitte Kee Biso-Maxco Gadda” Inta Maxcol Gexsen.

Afrikak Ekonomik Komishinih Komishiner Dr. Vera Songiwe, Tama Forem Yabal Fakte. Tama Foremil Baxaabaxsa Le Baaxooxah Mirocti Kee Baad Caddoh Fanteenitih Awlaytit Edde Angaluk Lon Abak Raagitte Tabsen.

Zimbabiweh Prezdantih Yan Emersen Minangagiwa Tama Foremil Geytimak Abeh Yan Yaabal, Fooca Fanah Gennuh Enerji Liddi Kaxxam Faxxiimam Qaddoose.

Zimaabiwel Heenih Yanin Katla Xinix Baaxoh Addal Geytimta Gaddaloolat Dibuk Akah Tantiffiqimennah Tet Abtem Tama Prezdanti Abeh Yan Yaabal Qaddoose.

Tama foremil Hawa Milaagi Kataasak Geytima Taqabi, Waar Le Enerji/Kooran Caylih Xayyoosiyya, Qaafiyat dacayri, Qusba Cayla, Diwa Kee dayli Alaatitte Sanaaqat, Xiinisso Kee Waar Lee Daddos Taamoomih Caagiidal Hangi Abak Edde Walaleenim Yiysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.