Fana: At a Speed of Life!

Taturteh Tan 7 Alsitteh Addat Baad Qadaagah Xayyoosen Bunak 407 Miliyoonih Doolar Geytime

Addis Ababa, caxah-Alsak 16, 2012 ILL (FBC) Taturteh Tan 7 Alsitteh Addat Baad Qadaagah Xayyoosen Bunak 407 Miliyoonih Doolar Geytimem Itiyoppiyak Buna Kee Shaahi Abbatiino Yiysixxige.

7 Alsih Addat 150 Alfih Toonih Buna Baad Qadaagah Xayyoseenim Ascassuk, Geytimeh Yan Culenti 10 Sanataak Afal Suge Culentak Addah Iyyam Tama Abbatiinok Dayrekterih Yan Dr. Adugna Debela Qaddose.

Mango Buna Afa Qadaaga Fanah Xayyosaanam Takkay Ikkah Buni Qadaaga Xabbocoweemih Taagah Culenti Adda Iyyem Warsen.

Tahak Ugut Abak, Culenta Fayya Hoonuh Baxaabaxsa Le Taamoomi Akkuk Geytimtam Tama Dayrekter Qaddoose.

Tamaha Lih Itiyoppiya Khamissi Ayro Buni Middatih Caagidil Hangi Ababa Walal Qimboh Addah Arcibiselemit Yaabe.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.