Fana: At a Speed of Life!

Tellemmo Banki, Sanat 2019 Gilobal Bizines Awut Luuk Acwah Mayso Geye

Addis Ababa, Caxah-Alsak 6, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyak Tellemmo Banki Sanat 2019 Giloobal Bizines Awut Luuk Acwah Mayso Geye.

Ta Luddih Acwa Geyak, Gabbi Afrika Kee Nayjeeriyah Bankitte Katayak Afrikak 3hele Banki Yakku Duude.

A Banki Taama Qimmisay 77 Sanatah Yanim Takkay Ikkah, Aham Fanah baad caddoh Acwa Geyeh Mayaaxiga. A Acwa Kaadok Baad Caddok Geyeh Iyya Qimboh Addah Kinnim Warsen.

A Bankih Prezdantih Yan Chala Giina, A Banki Mango Sanootah Xalu Geyak Geytimah Yan Banki Kinnim Kassiisak, Baarisiyya Taama Bisoh Haak, Madruurah Ixxima Osisak Geytimam Kee Affaf Mattacol Meqe Caddot Kaak Geytimaamak Ugut Abak Yecen Acwa Kinnim Qaddoose.

Fooca Fanah, baxsa Luk Dijital Bankigih Luddal Digga Luk Edde Taamitak, Anaakarak, Qabursi Caddot Akah daffeyannah Baxaabaxsa Le Taama abak Geytimaanam Tama Saqal Abeh Yan Yaabal Kassiise.

A Acwa A Banki Lih Taamitta Madruura Kee Inkih Tan Itiyoppiyah Acwa Kinnimih Taagah Unkaq Ruffa Inteenih Axcuk Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.