Fana: At a Speed of Life!

Addis Ababah Magaalal Koroonah Vayresit Yibbixsime Mara Daylissa 1 Alfi 750 Takke Qaafiyat Mihratleelah Elle Suga Qarwa Keenih Bicsen.

Addis Ababa, Laqinik 23, 2012 ILL (FBC) Addis Ababal KOVID-19 Dalkat Yibbixsime Mara Daylissah Tan 1 Alfi 750 Takke Qafiyat Mihratleelah Elle Suga Qarwa Keenih Bicseenim Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Taddese Qaddosse.

Tama Dalkat Akah Abbixsime Wan Innah Baxaabaxsa Le Kalali Alaatitte Keenih Xayyoosak Geytimaanam Tiysixxige.

Tahat Arawah Anuk Inkih Tan Rakaakayitte, Elle Suga Qarwa Keenih Xayyosoonuh Bicat Geytimaanam Kassisse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.