Fana: At a Speed of Life!

Afa Caagiidah  Malak Gifta Geddu Andargachew Roomul Geytimta Baad Caddibnih Eglaalik Fayya Le Saqolti Lih Walal Abe

Addis Ababa, Caxah-Alsak 19, 2012 ILL (FBC) Afa Caagiidah Malaakah Yan Gifta Geddu Andargachew Daffeyna Taaliyaanal Leh Tan Baad Eglaalih Saqolti Lih Walal Gexs.
Gifta Geddu, Baadak Buqre Kee Maaqiddi Eglah Dayrekter Jeneral Ku Dongeyu, Baadak Maaqiddi Prograamih Saqalah Yan Devid Basiley Kee Baaqadak Buqre Daddoosih Fendih Pirezdantih Yan Gilbert Hungibo Lih Walale.
 
Tama Walalal, Ta Eglaali, Itiyoppiya Qimmisseh Tan Daddos Cuggaysoosa Diggoysaanam Elle Duudan Gititte Kee Itiyoppiya Lih Lon Sittin Qokolih Taama Diggoyseloonum Kassisen.
 
Gifta Geddu Baadak Maaqiddi Prograamih Saqalah Yan Devid Basiley Lih Abeh Yan Walalal, Ta Egla Itiyoppiyah Abak Geytimta Qokol Akah Diggossannih Caagiidil Walal Abeenim Warsen.
 
Baadak Buqre Kee Maaqiddi Eglah Dayrekter Jeneraalah Yan Ku Gongyu Lih Ta Egla Away Yanih Yan Qanayti Caagiidil Aban Kalali Taamoomi Keee Itiyoppiyak Buqre Tiransformeshin Qokol Diggosaanam Elle Duudan Innih caagiidil Wa;a; Gexsen.
 
Tonah Baasak Buqre Daddoosih Fendik Pirezdanti Yan Gilbert Hungibo, Buqre Luddal Abak Geytiman Maaliyyah Qokol Diggoysaanam Elle Duudan Ximmoomal Walaleenim Afa Caagiidah Malaakak Geyne Oyti yascasse.
 
Tama 3 Eglaali Itiyoppiya Away Gexisak Geytimta Milaagi Taamoomih Faylisak, Itiyoppiya Lih Lon Angaaraw Diggoyseloonum Yiysixxigen.
 
Gifta Geddu Kaaduk, Tama Eglaali Aham Fanah Abteh Tan Qokoluh Gadda Gacisak Aban Taama Bisoh Akah Iyyan Innih Essero Xayyoose.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.