Fana: At a Speed of Life!

Afa Caagiidah Malak Itiyoppiya Kee Suudan Caydih Dariifal Boode Suge Kookaxawat Tekkeh Tan Qawwalaylah Kah Tontobe Rookat Qaddoose

Addis Ababa, Laqinik 23, 2012 ILL (FBC) Afa Caagiidah Malak Tatre Khamiisih Itiyoppiya Kee Suudan Caydih Dariifal Boode Suge Kookaxawat Tekke Qawwalaylah Kah Tontobbe Rookat Qaddoose.

Tama Malak Yeyyeqeh Yan Maybalaalaqal Laqini Alsak 20, 2012 ILL Itiyoppiya Kee Suudan Caydih Dariifal Boode Suge Kookaxawat Biyaakitteh Tan Maritteh Buxah Marah Kah Tontobbe Rookat Qaddoosak, Sabri Keenih Yacem Qaagite.

Tamaha Lih A Yoofe Suige Taqabih Caagiid Calli Akah Geytimannah Namma Baaxoh Doolat Sitta Lih Taamittam Faxximtam Kassiise.

Cuggaane Dariifal Tan Rakaakay Xiinisso Sittin Qokolul Taamitaanamih Seeco Xayyoose.

Tama Taqabitte Meqe Gurral Calli Akah Geysiisoonuh, Tama Namma Baaxoh Sittin Kacanu, Meqe Angaaraw Rakiibo Abak Akkelem Tama Maybalaalaqa Tascasse.

Yekkeh Yan Bood Namma Baaxo Awlissam Akke Waytam Yescasse.

Namma Baaxoh Fanal Yan Angaaraw Ahak Yaysennal Diggowelem Kee Sittin Gey Rakiibo Abak Diggowam Faxximtam Qaddoosen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.