Fana: At a Speed of Life!

Baadak Qaafiyat Egla Koroonah Vayresih 18 Alsih Addat Aftabu Akah Bicselem Qaddosse

Addis Ababa, Caxah Alsak 7, 2012 ILL (FBC) Baadak Qaafiyat Egla, 18 Alsih Addat Koroonah Vayresih Yakke Aftabu Geyaanam Elle Duudan Taama Abak Geytimaanam Qaddoose.

Tama Eglak naharsi Dayrekterih Yan Dr. Tedros Adcanom Elle Qaddoosennah Tu Gacteki, Koroonah Vayresik Qimboh Aftabu 18 Alsih Addat Geytimam Duudam Yiysixxige.

Ta Dayrekiter Tah Arawah HHaak Iyyeemih, Away Tanih Tan Silaacittet Yantiffiqimeenim Faxximtam Warse.

Kusaq Abtah Tan Tan Mihratleela, Cankah Eglaali Kee Baaxooxa Ta Vayresih Aftabu Bicsoonuh Macalak Geytiman.

Biritaaniyal, Inki Kusaq Fanteenah Butta Abak Geytima Kusaq Meqe Xalu Akak Abaluk Geytimaanam Qaddoosen.

Awayi Saaqatal Koroonah Vayresik Gexxaamah Alfittel Loowimta Ummatta Edde Rabak Geytimta.

Raceyna:- CGTN

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.