Fana: At a Speed of Life!

Baxaabaxsa Le Eglaali Korooah Vayresih Kalaluh Naaliyyah Qokol Aben

Addis Ababa, Qado Dirri 17, 2012 ILL (FBC) Baxaabaxsa Le Eglaali Kee Canka Maritte Koroonah Vayresih Fixix Kalalil Assa Maaliyyah Qokol Aben.

Awayi Waktil Baadal Kaxxa Cunxo Akkuk Geytima Koroonah Vayres Abak Geytimah Yan Baarimiyya Kalalitaanam Elle Duudan Maaliyyah Qokol Akah Aban Innah Eglaali Inkih Tan Ummattah Seeco Xayyoseeni Sugeenim Tamixxige.

Tahak Ugut Abak Baxaabaxsa Le Eglali Kee Numtin Amo Caddol Koronah Vayresih Kalalut Assa Maliyyah Qokol Qaafiyat Malaakah Yecen.

Tahak Ugut Abak:-

 

  • Anbessa Kebel Fabrika Kee Nifas Silkih Kalam – 5 Miliyoonih Birri
  • Warit Mulu Tila Internashinal Cankah Egla 1 Miliyoonih Birri
  • Itiyoppiyak Atleetikis Federeshin 1 Miliyoonih Birri
  • Itiyoppiyak Atleetikis Federeshinih Pirezdantih Tan Atlet Derartu Tullu (Cankah) – 200 Alfih Birrih Qokol Aben.

Tama Qokol Elle Yecen Aracal Geytimteh Tan Qaafiyat Malak Dr. Liya Taddese, Eglaali Agat Caddol Koroonah Vayres Aba Fixix Kalalitoonuh ABan Macalah Abeenih Yanin Maaliyyah Qokoluh Gadda Gacisse.

Tama Eglaalih Awlaytit Tatrusseh Tan Farmol Koroonah Vayresih Kalaluh Kulli Num Cubbi Abam Faxximtam Yescseen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.