Fana: At a Speed of Life!

Dr. Injiner Sileshi Bekele Awroppah Inkiinoh Komishinik Ciggiila Pirezdanti Lih Walale

Addis Ababa, Caxah-Alsak 19, 2012 ILL (FBC) Lee Efeq Kee Elmo Malaakah Yan Dr. Injiner Sileshi Bekele Awropah Inkiinoh Komishinik Ciggiila Pirezdantih Yan Firans Timermans Lih Walale.

Tama Walalal Itiyoppiya Kee Awtroppah inkiinoh Fanal Yanih Yan Sittin Qokolih Caagiidal Fidin Luk Edde Walalen.

Abeenih Yanin Walalal, Qusba Cayla, Hawa Milaagu, Lee Xayyoosiyyih Siirat, Garbo Daddos, Buqre Kee Murtisso, Tonnah Kalah Tan Luddittil Walaleenim Tama Malaakih Kutbeh Buxak Geyne Oyti Yascasse.

Tama Walalal, Awroppah Inkiinoh Komishinik Ciggiila Pirezdantih Yan Frans Timermans Itiyoppiyah Doolat A Luddal Abak Geytimta Taama Faylise.

Awroppah Inkinoh Komishin Fooca Fanah Ta Luddal Itiyoppiya Lih Lon Angaaraw Diggoyseloonum Kassise.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.