Fana: At a Speed of Life!

Gabbi Rakaakay Kee Qusba Sidaama Rakaakayih Fanal Reeda Tabsiyya Aben

Addis Ababa, Waysu 11, 2012 ILL (FBC) Gabbi Rakaakay Kee Qusba Sidaama Rakaakayih Fanat Reeda Tabsiyya Gexsen.

Gabbi Agat, Agattiina Kee Ummatta Rakaakayih Malah Buxa 5hele Taama Dabaanak 2hele Sissik Daffeynal Sidaama Rasu, Rakaakay Caddol Akah Xissiimannah Margaqa Tatrusen.

Mala Buxa Tama Sissik Daffeynal, Sidaama Rasu Rakaakayah Akah Xissiimannah Xayyoosen Mablal Walal Gexisak Faaticisen.

Xayyoweh Yan Alhuunul Mala Buxa Ugusseh Tan Esseroora Kee Tummobuluh, Rakaakayak Ciggiila Saqalah Yan Gifta Ristu Yirdaw Addaffakot Akah Yece.

Gift Ristu Elle Qaddoosennal, Sidaama Rakaakayak Takkem Gexsi Ummattat Tu Taqabi Kataase Waytah Tanim Qaddoose.

Fooca Fanah Sitta Lih Sugteh Tan Ummatta Kinniimik Amakkaquk Duma Sugte Rakaakay Kee Qusba Rakaakay Sitta Lih Taamitelem Kassiise.

Tama Margaqaak Ugut Abak Sidaama Agat Caddol 10hele Rakaakay Tekke.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.