Fana: At a Speed of Life!

Gifti Mufarricat Kaamil Awroppah Inkiinok Adda Caagiidah Komishineri Lih Walalte

Addis Ababa, caxah-Alsak 20, 2012 ILL (FBC) Salaama Malaakah Tan Gifti Mufaricat Kaamil Awroppah Inkiinok Addah Caagidah Komishinerih Tan Yilva Johansen Lih Walal Gexisse.

Tama Walalal Gifti Mufarricat Kaamil Away Itiyoppiya Abak Geytimta Amolladi Milaagu Wagsiisak Tama Komishinerih Addaffakot Abtem Kee Awroppah Inkiino Tama Milaaguh Abak Geytimta Qokoluh Gadda Gacisse

Itiyoppiya Kee Awroppah Angaaraw Baaxooxak Sittin Tuxxiiq Rakiibo Abak, Loonuh Yanin Angaaraw Fooca Fanah Akah Iyyannah Essertem Tama Malaakak Geyne Oyti Yascasse.

Dariifa Salaam Kee Xakak Yanuh Itiyoppiya Abak Geytimta Taamah Addaffakot Abte.

Tamaha Lih Itiyoppiyal Waar Lee Salaam Kee Saay Yanuh Kulli Luddal Qimmteh Tan Taamoomi Bisoh Axcelem Tiysixxige.

Gita Maliinot Sinam Baaxok Baaxo Aban Tabaatabsa Tonnah Dabboh Yakke Safar Kataasak Geytimta Ayyuntiino, Maddur Kee Siyaasa Taqabitte Wagittaamal Walal Gexsen.

Itiyoppiya A Taqabitteh Calli Geysissuh Abak Geytimta Taamah Wagittaamal Tama Komishinerih Addaffakot Abte.

Awroppah Inkiinok Adda Caagiidah Komishinerih Tan Yilva Johansen Is Le Katuk Inteemih, Dabbo Safar Inkih Raaqisaanam Xiiqime Waytam Kassiisak, Baaxooxat Taafeh Tan Ayyuntiino Taqabitteh Calli Geysiisoonuh Sitta Lih Taama Tekkek Yaynukuseenim Xiiqimtam Qaddosse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.