Fana: At a Speed of Life!

Itiyo-Keniyah Cududuk Marsabit Rakaakayal Ossetinah Takke Takke Tellemmo Fanteenit Fakaanam Faxan

Addis Ababa, Cxah-Alsa 02, 2012 (FBC) Keniya Itiyoppiya Lih Leh Tan Tellemmoh Angaaraw Kee Ummattah Angagoyya Yayse Gurral Fayya Haytuh Moyyalek Ossetinah Marsabit Dariifal Ossetina Qadaagah Arac Faktuh Bicat Geytimtam Tiysixxige.

Marsabeh Rakaakayih Xintoh Essero Kee Qokolul Xissimele Akak Iyyen Fanteena, Tama Dariifal Tambulle Qadaagah Aroocah Taqabitte Kee Kontrobandi Tellemmo Loysiisih Kaxxa Cato Allelem Qaddosen.

Keniyak Cudud Xiinissok Naharsi Dayrekterih Yan KendeY Niyayo Elle Qaddoosennal, Cududuh Raqta Baaxooxa Lih 26 Takke Qadaagah Arooca Fakoonuh Bicat Geytimaanamat Yaabe. Tamakkeh Fanak Kaaduk 5 Takkemi Itiyoppiya Lih Cududuh Raqta Dariifal Fakkiimelem Qaddoose.

Tama Dayrekteri Keniya 897 Kiilo Meetirih Cududuh Teetit Raaqtah Tan Itiyoppiya Lih Inki Qadaagah Arac Dibuk Lem Kee Away Tambulleh Tan Tellemmoh Angagoyyak Nable Wak Xiiqe Waytam Kassiise.

Itiyoppiya Lih A beenihYanin Currik Tan Tellemmoh Sittin Geyik Ugut Abak, Marsabit, Wajiera, Mandera Kee Turkanal Qadaagah Arooca Elle Fakan Gurral Bicat Geytimaanam Zegardiyan Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.