Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiya Kee Baad Banki 250 Miliyoonih Doolar Qokol Kee Abuud Sittin Gey Gili Aben

Addis Ababa, Waysu 11, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiya Kee Baad Banki 250 Miliyonih Doolar Qokol Kee Abuud Sittin Gey Gili Gexsen.

Tama Sittin Gey Gili Maaliyyah Malaakah Yan Gifta Acmad Shide Kee Baad Bankik Itiyoppiya, Eritriya, Suudan Kee Gabbi Suudaanih Dayrekter Karoliyn Turkih Fanal Yekke.

Tama Maaliyyah Qokol Kee Abuud Sittin Gey Away Abinal Asak Geytima Itiyoppiyak Daddos Kee Maddur Qalaylih Taddeerah Poolisil Aselem Yiysixxigen.

250 Miliyoonih Doolar Iyyaanam 8.61 Biliyoonih Birri Kinnuuk, Tamakkeh Fanak 125 Miliyoonih Doolar Abuud Kinnuuk, 125 Kaaduk QokolKinnim Warsen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.