Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyak Dooro Bordi 30.4 Miliyoonih Daalarih Qokol Geye

Addis Ababa, caxah-Alsak 20, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyak Agatak Dooro Bordi Ameerikak Meqem Abittoh Egla (USAID) Lih 30.4 Milyoonih Doolarih Lakqo Sittin Gey Aben.

Tama Sittin Geyil Itiyoppiyak Agat Dooroh Bordik Gaaboyseh Tan Gifti Birtukan Mideksa Kee Itiyoppiyal Ameerikak Meqem Abittoh Egla (USAID) Dayrekterih Yan Seen Jons Fanal Sittin Gey Gile ABen.

Tama Qokol, Away Takku Wayta Dooroh Qadliino, Aamanti Kee Demokraasi Gitat Gaba Akah Kaltannah Edde Ascabuk Aben Qokol Kinnim Yiysixxigen.

Itiyoppiyak Dooro Bordik Gaaboyseh Yan Gifti Birtukan Mideksa Ta Qokol Away Abnu Wayna Dooroh Qadliino Kee Demokrasai Gital Gaba Akah kaltannah Cato Neh Akkele Axcuk Qaddosse.

Tamaha Lih Dooro Meqennal Gaba Kaltuh Baxaabaxsa Le Taamoomi Akkuk Geytimtam Tiysixxige.

Itiyoppiyal Ameerikak Meqem Abittoh Egla (USAID) Dayrekterih Yab Seen Jons Is Le Katuk, Ameerika Ta Bordih Abak Geytimta Qokol Diggoysak Mattaabinnu Kee Sihadayti Caylih Dudda Gablusaanamih Taamal Ken Cateloonum Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.