Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyak Investiment Kee Tellemmoi SiriLankal Gexsen

Addis Ababa, Caxah-Alsa 02, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyak Investiment Kee Tellemmo Forem SiriLankak Inaytah Tan Kolomboh Magaalal Gexsen.

Hindil Geytima IFDR Embasi Kee Kolmboh Magaalal Geytimta Itiyoppiyak Massakaxxa Konsulah Kutbeh Buxa Sitta Lih Cattiimak Farangi loowok Januarih Alsak 6 Sanat 2020 Gexsen.

Tama Foremil SiriLankal Geytimta 45 uk Daga Takke Gaddaloola, Baxaabaxsa Le Eglaali Saqolti Kee Cankah Leh Tan Marittey Tonnah Seeco Akah Aben Maritte Edde Tengelem Warsen.

Tonnah SiriLankak Afa Caagiidah Malaakak Afrikah Divizhiyonih Dayrekter Jeneraalah Yan Ambasadder Sumiz Dasana Yake Edde Yengele.

Hindil Ifderi Ambasadderih Tan Dr. Tizita Mulugeta Tama Foromih Fakimil Abteh Tan Yaabal, Itiyoppiya Kee SiriLanka Farngi Liggidih Loowok Sanat 1972 Diplomasih Angaaraw  Xiseenih Sugeenim Kassiisak, Ta Namma Baaxo, Baxaabaxsa Le Luddal Sitta Lih Taamitaanam Faxximtam Qaddosse.

Qidaddoh Angaaraw Wagittaamal Yeexegen SiriLnakah Eglaali Itiyoppiyah Addal Taamitak Geytimtam Qaddosseh Tan Ambasadder Dr. Tizita, Doolat Hangi Akah Teceh Tan Luddittek Buqre Murtitte, Dayla Kee Dayli Alaatitte Murti, InformeeshinTeknoloji, , Maqaddin, Cayla Kee Arab Kee Arab Murtitteh Luddal Akah Taamitan Innih Seeco Keenih Abte.

Dumaahi Itiyoppiyal SiriLankah Ambasadderih Sugeh Away Tama Baaxok Afa Caagiidah Malaakak Afrikah Divizhiyonih Dayrekter Jeneraalah Yan Ambasadder Sumiz Dasana Yake Is Le Katuk Iyyeemih, Itiyoppiyah Doolat Awayi Waktil Abak Geytiman Mango Taamoomi Meqe Intik Yablem Qaddoose.

Itiyoppiya Mango Eglaalik Investimenti Fanteena Akkuk Geytimtam Kassiiseh Yan Ambasadder Sumiz, SiriLankah Eglaali Tama Saamit Akah Yantiffiqimen Innih Seeco Keenih Xayyoose.

Hindil Geytima Itiyoppiyah Embasi Hindik Kalah, Taylandi, SiriLanka, Neppal, Bangiladesh, Butan Kee Kazakistan Baaxooxa Isi Gubat Tabbixem Kee, Tama Baaxooxal Geytimta Baxaabaxsa Le Eglaali, Tellemmo Kee Turiizim/Wacaysir Luddal Taamittah Iyyah Itiyoppiyal Akah Taamitan Innah Aysaxaaxag Taama Abak Geytimaanam Tama Embaasi Fana Brodkasting Korporeetih Rubte Maybalaalaqal Qaddoosse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.