Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal 399 Yakke Maral Koroonah Vayres Geytime

Addis Ababa, Waysu 13, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Taturte 24 Saaqatih Addat 4 Alfi 848 Yakke Marak Tekke Laboratoori Fokkaaqol 399 Numul Koroonah Vayres Geytimtem Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Taddese Qaddose.

Tamakkeh Fanak 195 Labmaraay, Tonnah 204 Sayyo Kinnuuk 4 Ila 85 Karma Fanat Yan Mara Kinnim Warsen.

1 Numuk Iroh Inkih Itiyoppiyah Xaylo Kinnoonum Yiysixxigen.

Ahak Ugut Abak 135 Sivili Servis Jaamiqatak Deeliyyi Fanteena, 132 Yakke Mari Kaaduk Dawalle Galile Deeliyyi Fanteena, 86 Yakke Mari Addis Ababa, 18 Amaara Rakaakayaay, 14 Dire Dawah Magaala, 9 Oromiyah Rakaakayaay, 2 Tigray Rakaakayaay, 1 Num Gabbi Rakaakayaay, 1 Num Gambellah Rakaakayaay, Tonnah 1 Num Somaaleh Rakaakayal Geytimem Qaddoosen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 4 Alfi 469 Gufeh Geytima.

Ossetinah Qusubih 95 Yakke Mari Qaffooteh Yanim Yiysixxigen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyal Koroonah Vayresik Qaffooteh Yan Marih Qadad 1 Alfi 122 Gufe.

Awayi Saaqatih Addat 30 Yakke Mari Madarratat Geytimam Yiysixxigen.

Aham Fanah Koroonah Vayresiik Gexxaamah 72 Yakke Maraih Qawwaddi Edde Yewqeh Geytima.

https://t.me/FBCQafarAfihExxa

https://t.me/Radiofana

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.