Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Koroonah Vayresik Qaffoote Marih Qadad 50 Gufe

Addis Ababa, Qasa Dirri 19, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Koroonah Vayresik Qaffoote Marih Qadad 50 Gufem Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Taddese Qaddosse.

Taturte 24 Saaqatih Addat 943 Numuk Fokkaaqo Abak 1 Numul Koroonah Vayres Geytimem Dr. Liya Tiysixxige.

Koroonah Vayres Kal Geytimeh Yan Num Karmak 45 Geytima Itiyoppiyah Yaabuke, Engiliz Baaxo Baxiinu Leh Yan Num Kinnim Warsen.

Ta Num Engiliz Baaxok Yuduureh, Deeliyyui Fanteenah Addal Ka Abbaxuk Sugeenim Qaddowte.

Ahak Ugut Abak Away Itiyoppiyal 69 Num Koroonah Vayresik Dayli Kattatu Abak Geytimaanam Warsen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.