Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 26 Gufe.

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Ossetinah 1 Koroonah Vayresit Yibbixsimem Qaafiyat Malak Qaddoose.
 
Tahak Ugut Abak Amolladih Agat Caddol Koroonah vayresit Yibbixsime Marih Qadad 26 Gufem Qaafiyat Malak Yeyyeqe Maybalaalaqal Qaddoose.
 
Ta Vayresit Yibixsime Num Dire Dawah Magaalal Guubuh Geytima Itiyoppiyah Num Kinnuuk, Dirkih Elle Sugusan Deeliyyi Fanteena Abinal Assaak Dumal Qado Dirrik 09 Sanat 2012 ILL Awstraliyak Addis Ababa Culem Kee Qado Dirrik 10 Sanat 2012 ILL Dire dawa Fanah Gexem Oyti yasacsse.
 
Tama Num Biyak Asta Kal Tumbulleemik Ugut Abak, Kah Abeenih Yanin Fokaaqol Tama Vayres Kat Geytimu Duude.
 
Away Tama Numuh Qaafiyat Kattaatu Kah Abak Geytimaanam Warsen.
 
Koroonah Vayresit Yibbixsime Maray Away Dayli Kattaatu Abak Geytimah Iyya 22 Yakkem Kee 2 Num Umannah Yaniimik Ugut Abak Baxsa Le Kattat Elle Aban Fanteenal Ken Yabbixen.
 
Ummatta Tama Biyaakih Fixix Cubbit Haak, Kalali Cokdaadi Kee Doolat Katuk Beyak Geytiman Maaqatta Abinal Asisaanam Faxximtam Qaafiyat malak Qaddoose.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.