Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Osetinah 186 Yakke Maral Koroonah Vayres Geytime

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Taturte 24 Saaqatih Addat 4 Alfi 34 Yakke Marak Tekkeh Tan Laboratoori Fokkaaqol 186 Yakke Maral Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malak Qaddoose.

181 Yakke Mari Itiyoppiyah Xaylo Kinnuuk Raaqe 5 Num Iro Baaxoh Xaylo Kinnoonum Warsen.

Tama Mari Kaaduk Karmak 6 Alsih Alqiik Ila 75 Karmah Fanat Geytima Mara Kinnim Kassiisen.

Tama Fokkaaqol Koroonah Vayres Edde Geytimeh Yan Marih Fanak 147 Yakke Mari Addis Ababa, 16 Somalih Rakaakayaay, 10 Qafar Rakaakayay, 8 Diredawah Magaala, 4 Oromiyah Rakaakayaay, Tonnah 1 Num Gabbi Rakakay Kinnim Yiysixxigen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsimeh Yan Marih Qadad 5 Alfi 34 Gufeh Geytima.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyal Koroonah vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 78 Gufeh Geytima.

Ossetinah Kimaalih Ayro 78 Num Koroonah Vayresik Qaffooteh Yanim Warsen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyal Koroonah Vayresik Qaffooteh Yan Marih Qadad 1 Alfi 486 Gufeh Geytima.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.