Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Ossetinah 195 Numul Koroonah Vayres Geyte

Addis Ababa, Waysu 11, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Taturte 24 Saaqatih Addat 4 Alfi 853 Marak Aben Laboratoori Fokkaaqol 195 Numul Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malak Qaddoose.

Away Itiyoppiyal Koroonah Vayres Edde Geytime Marih Qadad 3 Alfi 954 Gufeh Geytima.

Ossetinah 2 Numih Qawwaddi Edde Yewqeh Yanim Warsen.

Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 65 Gufeh Yanim Warsen.

Taturte 24 Saaqatih Addat Koroonah Edde Geytimeh Yan Marih Fanak 114 Addis Ababa, 12 Amaara Rakaakayaay, 7 Qafar Rakaakayaay, 7 Dire Dawah Magaala, 4 Somaalih Rakaakayaay, dirre dawah magaal, 4 Somaalih Rakaakayaay, 4 Oromiyah Rakaakayaay, 3 Gambellah Rakaakayaay, Tonnah 2 Harerih Rakaakayaay Geytimem Yiysixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.