Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Ossetinah 2 Numul Koroonah Vayres Geytime.

Addis Ababa, Qasa Dirri 20, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Ossetinah 2 Numul Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malak Dr. Liya Taddese Qaddosse.

24 Saaqatih Addat 1 Alfi 80 Numuk Koroonah VayresihFokkaaqo Abeenim Dr. Liya Taddese Tiysixxige.

Dr. Liya Elle Tescessennal Abeenih Yanin Fokkaaqol 2 Numul Koroonah Vayres Geytimem Kassisse.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 126 Gufem Qaddosse.

Ta Vayresit Yibbixsime Mari 4 Karmat Geytima Alqi Kee 50 Geytima Biritaaniyah Xaylo Kinnoonum Kee A Xayi Udduurih Addat Biritaaniyak Adaaruk Deeliyi Fanteenah Addal Ken Abbaxuk Sugeenim Kassisse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.