Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Taturte 24 Saaqatih Addat 141 Numul Koroonah vayres Geytimaak, 3 Numih Qawwaddi Edde Yewqe

Addis Ababa, Waysu 18, 2012 ILL (FBC) Warrayte 24 Saaqatih Addat 4 Alfi 675 Yakke Marak Tekke Laboratoori Fokkaaqol 141 Numul Koroonah Vayres Geytimtem Qaafiyat Malak Qaddoose.

Amolladih Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Yibbixsimeh Yan Marih Qadad 5 Alfi 175 Gufem Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Tadeese Teyyeeqeh Tan Maybalaalaqal Tiysixxige.

2 Numuk Kalihim Inkih Itiyopiyah Xaylo Kinnuuk, 2 Alsih Alqiik Ila 87 Karmah Fanat Yan Mara Kinnim Yiysixxigen.

Koroonah Vayres Edde Geytime Marih Fanak 113 Addis Ababa, 16 Oroomiyah Rakaakayaay, 6 Hararih Rakaakayay, 3 Gambellah Rakaakayaay, 2 Somalih Rakaakayay, 1 Diredawah Magaala, Tonnah 1 Num Benishangul Gumuz Rakaakayak Geytimem Qaddowte.

Ahak Ossetinah 3 Yakke Mari Koroonah vayresit Rabeh Yanim Warsen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 81 Gufeh Geytima.

Gexsi Kabuk Kimaalih Ayro 58 Yakke Mari (44 Addis Ababa, 8 Oromiyak, 3 Somalik, 2 Gabbi Rakaakayak Tonnah 1 Num Tigray Rakaakayak) Qaffoteenih Yaniinim Warsen.

Ahak Ugut Abak Koroonah vayresik Qaffooteh Yan Marih Qadad 1 Alfi 544 Gufeh Geytima.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.