Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Taturte 24 Saaqatih Addat 185 Yakke Maral Koroonah Vayres Geytima

Addis Ababa, Waysu 16, 2012 ILL (FBC) 3 ALfi 775 Tekke Laboratoori Fokkaaqol 185 Numul Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malak Qaddoose.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 4 Alfi 848 Gufeh Geytima.

Tamakkeh Fanak 47 Labmaraay Tonnah 138 Sayyo Kinnim Kassiisaak Karmak 3 Ila 80 Karma Fan Yan Mara Kinnim Warsen.

Inki Numuuk Iroh Inkih Itiyoppiyah Xaylo Kinnoonum Yiysixxigen.

Tamakkeh Fanak 160 Yakke Mari Addis Ababa, 7 Gabbi Rakaakayaay, 7 Oroomiyah Rakaakayaay, 4 Qafar Rakaakayaay, 2 Somalih Rakaakayaay, 2 Amaara Rakaakayaay, 1 Num Tigray Rakaakayaay, 1 Num Gambellah Rakaakayaay Tonnah 1 Num Hararih Rakaakayak Kinnim Warsen.

Gexsi Kabuk 115 Yakke Mari Koroonah Vayresik Qaffooteh Yanim Qaddoosen.

Ahim Kaaduk 81 Addis Ababa, 23 Amaara Rakaakayaay, 6 Oroomiyah Rakaakayay, 2 Hararih Rakaakayaay, 2 Benishnagul Gumuz Rakaakayaay, Tonnah 1 Num Tigray Rakaakayak Qaffooteh Yan Mara Kinnim Yiysixxigen.

Amolladi Koroonah Vayresik 1 Alfi 412 Yakke Mari Qaffooteh Yanim Qaddowte.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.