Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayres Barittol Kataasaam Duuda Taqabi Yaynukuseeni Elle Duudan Poolisi Mabla Bicsoonuh Sittin Gey Abeenim Warsen

Addis Ababa, Qasa Dirri 19, 2012 ILL (FBC) Barittok Fooca Caagid Wagittaamal Baadak Qaadaa Kee Baritto Fanteena (UNESCO) Baad Caddoh Komishinik 2hele Daffeyna Gexsen.

Ta Caagiidal Pirezdant Sahle Werk Zewde A Caagiidal Wagittah Tan Dagorti Lih Walal Gexisse.

Tama Walalal Koroonah Vayres Baritto Kee Daddoosul Xer Waktih Kataasu Wah Yan Taqabi Kalalitaanam Elle Duudan Poollisil Xayyooseenih Yanin Mablal Sittin Gey Abeenim Pirezdanti Kutbeh Buxak Geyne Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.