Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayres Kalalitoonuh Kattat Abta Agatak Malokti Makaado Xissimte

Addis Ababa, caxah-Alsak 21, 2012 ILL (FBC) Koroonah Vayres Kalalitoonuh Kattat Abta Agatak Malokti Makaado Xissimte.

Malakoti Malah Buxa Gexisseh Tan 80hele Madabiino Daffeynal Baxaabaxsa Le Ximmoomal Walalak Margaqa Tatrusse.

Ta Mala Buxa Tatrusseh Tan Margaqooqih Fanak Qaafiyat Malak Miraacisa Koroonah Vayresih Kalaluh Kattat Abta Agatak Malokti Makaado Xissimte.

Tahak Ugut Abak, Ciggiltah Makaadoh Adoytiitih Migaaqah tu Gacteki:-

Gifti Mufarricat Kaamil – Salaam Malaaka

Gifta Acmad Shide – Maaliyyah Malaaka

Gifti Adanech Abebe – Culenti Malaaka

Gifta Geddu Andargachew – Afa Caagiidah Malaaka

Gifti Dagmaawit Mogos – Merrayti Malaaka

Dr. Liya Taddese – Qaafiyat Malaakih Deeta Kinnon.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.