Fana: At a Speed of Life!

“KOVID-19 Dooro Yayxereenim Kee Madqa Doorititte” Iyya Ammuntal Walal Gexsen.

Addis Ababa, Qasa Dirri 21, 2012 ILL (FBC) KOVID19 Sabab Abak Tamaate Dooro Gexsaanam Taqabi Kinnimih Taagah Doolat 4 Takke Calli Mabla Xayyosse.

“KOVID 19 Dooro Yayxeereenim Kee Madqa Doorititte” Iyya Ammuntal Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Edde Yengeleh Yan Doolat Anaakar Missoynaani Kee Siivik Eglaali Lih Walal Gexsen.

Itiyoppiya Doolat Madqa Rakiibo Abak Ila Ximoli Alsih Illacabo Fanah Dooro Gexissam Dirkih Teetil Tanim Takkay Ikkah, KOVID 19 Dalkak Gexxaamah Dooro Gexsaanam Xiiqime Waytamih Taagah Madqa Kee Tanih Tan Numma Sitta Fanah Baahak Abinal Asisaanam Faxximtam Yescessen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.