Fana: At a Speed of Life!

Maaqiddi Zeyti Agro Industiri Buqreh Katuk Murti Yamruteenim Murtiseynitih Kaxxa Tuxxiq Geysiiselem Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose

Addis Ababa, Laqinik 21, 2012 ILL Maaqiddi Zeyni Agro Indistirih Baxaabaxsa Le Buqre Gitittel Yamruteenim Murtiseynitih Kaxxa Tuxxiq Allelem Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Dr. Abiy Acmad Isi Facebookih Galil Tatruseh Yan Farmol, Itiyoppiya Iro Baaxo Fanah Ruubak Mango Tuxxiq Akak Geytah Tanim Maaqiddi Zeytih Innah Tan Murtitte Kinnim Kassiise.

Zeyti Murti Amratuk Tonnah Fixiixisaanamih Katuk 3 Miliyonuk Daga Takke Dago Buqreh Arooca Leh Tan Buqreh Xiina Akah Tangalennah Akkelem Yiysixxige.

Aham Fanah Boolul 95 Gaba Maaqiddi Zeyti Iro Baaxok Xayyoowam Yiysixxige.

Away Qimmimteh Tan Taamak Ugut Abak Tama Luddal Buqreh Xiina Akah Tantiffiqimennah Akkelem Kassiise.

Tamaha Lih Dorrahi Aydarriyya, Can Kee Canti Murti, Tonnah Saqi Aydarriyyial Baxsa Le Hangi Akah Acayuk Taamiteloonum Yiysixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.