Fana: At a Speed of Life!

Malokti Makaado Sissik Udduurih Kuktih Abnisso Kusaaqisse

Addis Ababa, Laqinik 20, 2012 ILL (FBC) Malokti Koroonah Vayres (KOVID-19) Dalkah Kalaluh Teyyeeqeh Tan Sissik Udduurih Kukta Kusaaqisse.

Ciggiila Naharsi Malak Gifta Demeke Mokonnen Isi Facebookih Galil Elle Qaddoosennal, “Malokti Makaadoh Adoytiitih Lih Tasaawirit Cattiimak Taamah Abnissiyyih Kusah Yekkem Kassiise.

Tama Kusaaqal Afa Caagiidah Malak Kee Misiyoonitte Sitta Lih Gacak Irol Tan Baaxo Xaylo Sinni Baaxo Fanah Akah Yaduuren Innih Bicak Gaba Kaleenim Kassiisaak, Iro Baaxooxal Gidbi Caalaatal Geytimta Baaxo Xaylo 2 Ayroh Addat Gacsaanamih Taama Qimmimelem Kassiise.

Away Yanih Yan Taqabiik Ugut Abak Cudud Dariifal Ossetina Hangi Akah Acayuk Deeliyyi Fanteenit (Kuwarantin) Affaf Akah Maqarrowqtannah, Dalkah Kaxxaam Edde Biyaakittah Tan Ayyunti ExxaaxiFokkaaqo Taama Akah Diggowtannah Afkan Yontocowwem Kassiise.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.