Fana: At a Speed of Life!

Malokti Malah Buxa Sanat 2012 Liggidih Mizaaniyyat Kusaaqisak Geytiman

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Malokti Malah Buxa Sanat 2012 Mizaaniyyat Kusaaqisak Geytiman.

Kimaalih Ayro Malokti Kutbeh Buxaaxik Maddur Katuk Tanih Tan Abinisso Wagittaamal Gabbaaqi Xayyooweh Yen.

Asaaku Kaaduk Ayyuntiinu Katuk Tekkehj Tan Taamoomil Gabbaaqu Xayyoosak Walal Elle Gexisak Geytimaanam Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Isi Facebookih Galil Qaddoose.

Ta Malah Buxa Sanat 2012 Mizaaniyyat Ikraarisen Lafa Lafa Le Taamoomi Kusaaqisak Fooca Fanah Takke Tamoomih Afkan Akkelem Naharsi Malaakih Kutbeh Buxak Pres Sekreteriyatak Saqalah Yan Gifta Nugusu Tilahun Qaddoose.

A Malah Baxa Aham Fanah 9 Takke Malokti Kutbeh Buxaaxik Kusaq Gexisseh Tanim Warse.

Malokti Malah Buxa 11 Takke Malokti Kutbeh Buxaaxi Kee Ken Gubat Tan Fanteenitih Afkan Acelon Axcuk Qambaalan.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.