Fana: At a Speed of Life!

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Dubayal Itiyoppiyah Xaylo Lih Abu Wah Yan Walal Ni Baaxo A Dariifah Caagiidil Leh Tan Taama Siiratah Afkan Akah Tacen Innah Kaxxa Cato Lem Ambasadder Suleyman Qaddoose

Addis Ababa, Caxah-Alsak 5, 2012 ILL (FBC) Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Dubayal Itiyoppiyah xaylo Lih Abu Wah Yan Walal, Fooca Fanah Itiyoppiya Fanti Maacih Dariifal, Taama Siiratih Afkan Yacoonuh Kaxxa Cato Lem Tengele Qarab Emeraatal Itiyoppiyah Ambasadderih Yan Suleyman Deddefo Qaddose.

naharsi Malak Tengele qarab Emaraatih Fan Taama Gufneh Gexeh Yanim Kee, Tama Gufnel Itiyoppiyah xaylo Lih Walal Abelem Axcuk Qambaalan.

Ambasadder Suleyman Fana Brodkasting Korporeeti Lih Teleefoonut Abeh Yan Yaabal, Dubayak Ibi Koqsoh Booxal Kaxxa Gudgud Anelem Kassisaak, Tama Gudgudul 15 Alfi Takke Itiyoppiyah Xaylo Edde Angalelem Kassiise.

Sabti Ayro sayyo Dibuk Edde Tangale Gudgud Gexsitelem Warse.

Riyaadal Silteh Ayyuntih Eglak Taama Bordih Adoyta Kee Riyaadal Asqassabeh Karawwadak Taama Selta Makaadoh Adoytah yan Gifta Nuri Ismaqil, Naharsi Malak Dubayal Abah Yan Gufne Kaxxam Ruffa Kaa Haytam Qaddoose. Ahim Kaaduk Dariifal Geytimtah Tan Ummatta Inkih Ruffa Haytam Qaddoose.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad A xayi Udduurih Addat Gabbi Afrikal Geytimta Itiyoppiyah Xaylo Lih Walal Gexisak Baxaabaxsa Le Afkanitte Daffeeseh cabem Tamixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.