Fana: At a Speed of Life!

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qafar Rakaakayal Geytimak Coor Daabise

Addis Ababa, Ximoli 17, 2012 ILL (FBC) Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad, Asaakih Macsenta Samaral Magaalal Maacise.

Dr. Abiy Acmad Sultan Qali Mirac Tayyaarah Booral, Rakaakayak Naharsi Saqal Gifta Awwal Qarba Garayyo Kah Abeh Yanim Warsen.

Naharsi Malak Tama Coor Daabiseh Tonnah Buqreh Aroocat Gufne Abeh Yanim Yiysixxigen.

Agat Coor Daabisoonuh Yibbixeenih Yanin 5 Biliyoonih Cooruk, Qafar Rakaakayih Caddol 1.8 Miliyoonih Coor Daabisoonuh Taddeera Akah Yibbixeenih Geytiman.

Aham Fanah Agat Caddol 2.9 Biliyoonih Coor Daabimeh Geytimam Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.