Fana: At a Speed of Life!

Qarab Emaraatal Gita Maliinol Madqaak Iroh  Guubuh Geytimta 10 Alfittel Loowimta Itiyoppiyah Xayloh Roksat Akah Yacen Innih Sittin Gey Yekke

Addis Ababa, Caxah-Alsak 8, 2012 ILL (FBC) Tengele Qarab Emaraatal Gita Maliinol Madqaak Iroh  Guubuh Geytimta 10 Alfittel Loowimta Itiyoppiyah Xayloh Roksat Akah Yacen Innih Sittin Gey Yekke.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad, Tengele Qarab Emaraatal Abak Geytima Taama Gufne Asaaku Gaba Kalele Axcuk Qambaalan.

Tama Baaxoh Doolata Lih Yekkeh Yan Sittin Geyik Ugut Abak, Safar Alhuunih Wayti Kee Kaxxa Gidbaabinih Addat Sugte Baaxo Xaylo, Baaxok Akah Awqe Waan Innah Keenik Abeenih Sugen 135 Takke Itiyoppiyah Xaylo Gabat Baahelem Warsen.

Jumaqatti Ayrook Xabba Haanam Taama Gufnet Geytima Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad, Baxaabaxsa Le Qarab Baaxooxak Temeete Itiyoppiyah Xaylo Lih Walal Abe Suge.

Tamaha Lih Kaadu, Tama Baaxok Fayya Le Mirocti Lih Walal Gexseh Yanim Tamixxige.

Tama Walalal, Qarab Emaraatal Alhun Sinnim Guubuh Geytimta Baaxo Xaylo Alhun Akah Geyan Innah Kee Keenil Yan Taqabih Calli Akah Geytimannah Sittin Gey Yekkem Qaddoosen.

Wohuk Kalah, Itiyoppiyah xaylo Isi Xaylo Edde Barissa Barittoh Buxa Fakaanam Elle Duudan Sittin Gey Abeh Yanim Yiysixxigen.

Amolladih Naharsi Malak Abeh Yan Taama Gufnet, Meqe Xali Akak Geytimeh Yanim Naharsi Maalkih Kutbeh Buxak Pirees Sekreteriyat Saqalah Yan Gifta Nugusu Tilaahun Qaddose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.