Fana: At a Speed of Life!

Taturte 24 Saaqatih Addat 131 Numul Koroonah Vayres Geytimak, 1 Num Edde Rabe

Addis Ababa, Waysu 15, 2012 ILL (FBC) Taturte 24 Saaqatih Addat 3 Alfi 238 Yakke Marak Aben Laboratoori Fokkaaqol 131 Numul Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malak Qaddoose.

Tamakkeh Fanak 94 Labmaraay Tonnah 37 Sayyo Kinnuuk 2 Karmaak Ila 80 Karma Fanah Yan Mara Kinnim Warsen.

Tama Vayres Edde Geytimeh Yan Marak 98 Addis Ababa, Somalih Rakaakayal 4, Qafar Rakaakay Edde Anuk Gabbi Rakaakay Kee Diridewah Magaalah Xiinissol 3 Kulli Rakaakayal 3 Geytime.

Gambella 2 Numuy Tonnah Tigray Rakaakayal 2 Numul Koroonah Vayres Geytimaak 1 Num Kaaduk Amaara Rakaakayal Geytimem Yiysixxigen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayres Edde Geytime Marih Qadad 4 Alfi 663 Gufeh Yanim Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Taddese Qaddosse.

Ossetinah 1 Num Koroonah Vayresit Rabeh Yanim Kassiisaak, Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 75 Gufeh Geytima.

Gexsi Kabuk Kimaalih Ayro 84 Yakke Mari Koroonah Vayresik Qaffootem Warsen.

Aham Kaaduk 79 Addis Ababa, 2 Oromiyah Rakaakayaay, 2 Tigray Rakaakayaay Tonnah 1 Num Gabbi Rakaakayak Qaffootem Warsen.

Amolladih Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayresik Qaffooteh Yan Marih Qadad 1 Alfi 297 Gufem Qaddosen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.