Fana: At a Speed of Life!

Ummattah Awlaytiitih Malah Buxa Xayyosse Doolat Madqah Maqnissoh Essero Xayi Udduurih Addat Raddi Akah Yacoonuh Taama Akkuk Geytimta – Gifti Ma’aza Ashenafi

Addis Ababa, Laqinik 06, 2012 ILL (FBC) Ummattah Awlaytiitih Malah Buxa Xayyosseh Tan Doolat Madqah Maqnissoh Essero Xayi Udduurih Addat Gacsa Yaceenim Elle Duudan Taama Akkuk Geytimtam Doolat Madqa Kusaaqissa Malah Buxak Gaaboyseh Tan Gifti Ma’aza Ashenafi Qaddosswe.

Ummattah Awlaytiitih Malah Buxa Itiyoppiyak Agat Dooroh Bordi 6hele Agat Caddoh Dooro Abaanam Xiiqe Waanam Yiysixxigeh Yaniimik Ugut Abak, Doolat Madqah Maqnisso Akah Aban Innahj Margaqa Tatruseenih Sugeenim Tamixxige.

Doolat Madqa Caagiida Kusaaqissa Malah Buxak Gaabyse Kee Federaalak Sangerra Cukmih Buxak Pirezdantih Tan Gifti Ma’aza Ashenafi A Caagiida Wagsiisak Maybalaalaqa Tece.

Gifti Maqaza Tama Maybalaalaqal Elle Qaddossennal, Xayyowteh Tan Doolat Madqah Maqnisso, Xayi Udduurih Addat Raddi Akah Aceloonum Qaddosse.

Doolat Madqah Maqinissoh Essero Wagittaamal Away Taamal Geytimtam 10 Takke Ta Malah Buxah Adoytit Taama Qimmisseh Tanim Tiysixxige.

A Caagid Doolat Madqah Maqnisso Faxxak Faxe Waytaamih Kusaq Akak Akkelem Gifti Ma’aza Ashenafi Kassisse.

Esserimteh Tan Essero Raddi Faxak Sugtek Margqa Mabla Federeshin Malah Buxah Xayyoowelem Qaddosse.

Beerih Ayro Axcih Jumqatti Ayro Madqa Mihratleela Loh Ummatta Fooca Fanah Maksan Walal Akkelem Tiysixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.