Fana: At a Speed of Life!

Ameerika Koroonah Vayresit Qawwalaylah Addat Geytima Maddur Qokoltuh 2 Tiriliyoonih Doolar Faaticisse

Addis Ababa, Qado Dirri 16, 2012 ILL (FBC) Ameerikah Malah Buxa Koroonah Vayresiik Gexxaamah Qawwalaylah Addat Radeh Geytima Maddur Qokoltuh 2 Tiriliyuoonih Doolarih Miizaniyyat Faaticisse.

Faaticiseenih Yanin Miizaaniyyat Meqem Abittoh Eglaaliy, Tellemmo Fanteenit Kee Qaafiyat Siiratih Qokolul Aselem Yiysixxigen.

Tama Mizaaniyyat Faaticisoonuh Mala Buxah Adoytiiti Lih Fidin Walal Elle Gexseenim Warsen.

Ameerika 55 Alfi Yakke Mari Koroonah Vayres Teetik Yibbixeh Geytimam Kee 800 Numuih Qawwaddi Edde Yewqem Yaysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.