Fana: At a Speed of Life!

Baadal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 15 Miliyoonuk Tatre

Addis Ababa, Ximolik 16, 2012 ILL (FBC) Baad Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 15 Miliyoonuk Tatrem Warsen.

Jon Hopkins Jaamiqatih Oyti Elle Yascassennal, Baad Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 15.2 Miliyoonuuk Tatreh Yanim Yiysixxigen.

623 Alfi Yakke Mari Kaaduk Baad Caddol Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad Kinnim Warsen.

Amolladih Koroonah Vayresik Qaffoote Marih Qadad 8.6 Miliyon Gufeh Geytima.

Baadal Koroonah Vayresit Kaxxaam Edde Biyaakitak Geytimtam Ameerika Kinnuuk, 3.9 Miliyoonuuk Daga Yakke Mari Koroonah Vayresit Teetik Yibbixsimeh Yanim Qaddoosen.

Tama Baaxol 1 Ayroh Addat 1 Alfi 33 Numih Qawwaddi Yewqeh Yanim Kassiisaak, Away Tama Baaxol Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 143 Alfi 190 Gufeh Geytimam Yiysixxigen.

Biraazil Edde Anuk Hindi Kee Gabbi Afrikal Koroonah Vayres Fayya Le Caddol Fixiixak Geytimam Warsen.

Raceyna:- CGTN

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.