Fana: At a Speed of Life!

Khalifa Caftar, Fayiz Al Saraj Essereh Yan Girah Agra Soolo Oggole Wah Yanim Qaddoose

Addis Ababa, Diteli 18, 2012 ILL (FBC) Dafeyna Ayro Mawqa Libyal Le Khalifa Caftar Cayli, Libyak Naharsi Malaakah Yan Fayiz Al Saraak JKatuk Esserimteh Tan Girah Agra Soolo Oggole Waanam Yiysixxigen.

Isih Agat Qandeh Cayla Axcuk Muggaaqisah Yan Caftar Qandeh Afak Yaabeh Yan Acmad Mismari Tatre Jumqaatah Girah Agra Sooloh Aben Seeco “Miidiyah Iyyeenih Abeen Yaabak Iroh Tu Tuxxiq Mali” Axcuk Yaabe.

Tama Num Elle Yascassennal, Fayiz Al Farajih Xinto Maysattaka Net Abtuh Sirtih Dariifal Qaskariyyoh Taamoomih Bica Abak Geytiman Axcuk Qaddoose.

Ossetinah Carbi Silaacitte Tama Araca Fanah Ruubak Geytimaanam Warse.

Nummah Girah Agra Soolo Takkem Faxximtek, Galli Maroh Eglah Katuk Mamaxxaga Akah Tontocowweh Tan Al Saraajih Qande Ta Dariifak Yayxereenim Faxximtam Yescessen.

Tah Akke Waytek Tekkeh Tan Carbi Soolisiyyih Essero Moggolna Axcuk Yaabe.

Al Saraaji Inkih Tan Baaxo Caddol Girah Agra Soolo Akah Takkennah Jumqatti Ayro Seeco Abeh Yanim Tamixxige.

Ahak Ossetinah Sirtih Dariifal Qaskariyyoh Angagoyyak Curri Aboonuh Yamaate Qasa Dirrih Azlsih Addar Kaaduk Dariifa Kee Pirezdanti Dooro Akah Takkennah Seeco Abeh Yanim Tamixxige.

 

Raceyna:- Aljazeera

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.