Fana: At a Speed of Life!

Baad Away Edde Tan Maddur Taqabik Lafta Taqabih Addat Radelem Warsen

Addis Ababa, Waysu 18, 2012 ILL (FBC) Baad Away Edde Tan Maddur Taqabik Lafita Taqabih Addat Bisoh Edde Axcelem Baadak Maaliyyah Egla (IMF) Tiysixxige.

Baadak Maaliyyah Egla (IMF) Oyti Elle Yascassennal, A Sanatih Addat Baad Qidaddo 4.9 Gaba Addah Iyyem Kassiisaak, Tama Egla Ta Taqabik Edde Yasillimen Macal Abak Geytimaanam Warsen.

Ahak Ugut Abak Qunxa Eglaalik Xabba Haanam Ila Kaxxa Eglaali Fanah Tama Taqabih Addat Geytimaanam Yiysixxigen.

Fooca Fanah Ta Egla Abtu Wayta Qokol Yamaate Sanaataak Xabba Haanam Daggooselem Qaddoosen.

Raceyna:- Aljazeera

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.