Fana: At a Speed of Life!

Ameerikal Koroonah Vayresiik Gexxaamah Rabeh Yan Marih Qadad 100 Alfiik Tatre

Addis Ababa, Laqinik 20, 2012 ILL (FBC) Ameerikal Koroonah Vayresik Gexxaamah Rabeh Yan Marih Qadad 100 Alfi 276 Gufem Jon Hopkins Universiti Qaddosse.

Ahak Kalah 1 Ximmooy 69 Miliyon Yakke Mari Kaaduk Tama Dalkat Yibbixsimeh Yanim Warsen.

Ta Qadad Kaaduk Baad Caddol Koroonah Vayres Yibbixeh Yan Marak Boolul 30 Gaba Kinnim Yiysixxigen.

Oyti Elle Yascassennal, Ameerika Koroonah Vayresiik Gexxaamah Teetik Rabteh Tan Maritteh Qadad, Vetnam, Qiiraqh, Afghaanistaan Kee Koroiyah Carbit Rabteh Tan Maritteh Qadadak Fula Lem Qaddoosen.

Ameerika Rabeh Yan Mara Takkuk Tama Dalkat Yibbixsimeh Yan Marih Qadadal Baadal 1 Haytoh Caddol Tanim Takkay Ikkah Ummatta Qadadal Yablen Waak Baadal 9hayto Caddot Geytimtam Jon Hopkins Universitih Oyti Yascasse.

Tama Baaxoh Caddol Koroonah Vayresit Qimbo Num Edde Geytimem Farangi Liggidih Loowok Januwarih Alsak 21Washingitonil Kinnim Tamixxige.

Baad Caddol 5 Ximmooy 6 Miliyon Yakke Mari Koroonah Vayresit Yibbixsimem Kee 354 Alfi 984 Yakke Mari Kaaduk Edde Rabeh Yanim Qaddoosen.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.