Fana: At a Speed of Life!

Eretriyah Pirezdanti Isayyas Afeworki Taama Gufneh Suudaana Fan Gexe

Addis Ababa, Waysu 18, 2012 ILL (FBC) Eretiriyah Pirezdanti Isayyas Afeworki Taama Gufneh Suudaana Fan Gexe.

Pirezdant Isayyas Afeworki Suudaanal Gexsa Taama Gufne, Suudaanak Tabsi Doolatak Daga Raqta Malah Buxak Pirezdantih Yan Letenal Jeneral Qabdulfetac Al Burhan Kaah Xayyooseh Yan Arciba Seeco Kinnim Warsen.

Suudaanal Ayroh Taama Gufne Abelem Eretriyak Maysaxxaga Malaakah Yan Yemane Gebremeskel Tiwiter Galil Qaddoose.

Ta Taamah Gufnet 2 Baaxoh Angaaraw Diggoysaanam Elle Duudan Walal Gexiseloonum Kassiisaak Dariifa Sittin Qokol Kee Agle Caagiidal Walal Abeloonum Warsen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.