Fana: At a Speed of Life!

Baad Caddol Koroonah Vayresik Gexxaamah Rabteh Tan Maritteh Qadad 21 Alfi Gufe

Addis Ababa, Qado Dirri 17, 2012 ILL (FBC) Baad Caddol Koroonah Vayresit Rabteh Tan Maritteh Qadad 21 Alfi 308 Gufem Qaddoosen.

Ugutma Chaynak Wuubeh Rakaakayak Wuhan Magaalak Abeh Yan Koroonah Vayresih Dalka Away 195 Takke Baaxooxa Gufeh Yanim Warsan.

Tama Vayresik Ugut Abak Rabteh Tan Maritteh Qadad Away 21 Alfi 308 Gufeh Yanim Jon Hopkins Universiti Qaddosse.

Tahak Ugut Abak Ta Vayres Kaxxam Biyaakak Geytima Taaliyaanal 7 Alfi 503 Yakke Marih Edde Rabeh Geytimam Yiysixxigen.

Ahak Kalah Espeenil 3 Alfi 647, Chaynal 3 Alfi 119, Iraan 2 Alfi 77 Kee Faransal 1 Alfi 331 Takke Baaxo Xaylo Koroonah Vayresit Qawwaddi Akak Yewqe Marih Qadad Kinnim Warsen.

Ameerikal Ta Vyaresik Gexxaamah Rabteh Tan Maritteh Qadad 1 Alfi 50 Gufeh Yanim Kee Ta Vayres Yibbixeh Yan Marih Qadad Kaaduk 70 Alfi Fanah Fayya Iyyeh Geytimam Qaddoosen.

Ta Vayres Baad Caddol Kaxxam Baarimak Geytimaamak Ugut Abak, Baxaabaxsa Le Kalali Maaqatta Beyak Geytimaan.

Tahak Ugut Abak Mango Baxaooxa Cudud Alfiyyak Xabba Haanam Qaran Merrah Egla Soolisaanamat Yemeeten.

Ahak Kalah Mango Baaxooxa Ta Vayresih Fixix Kalalitoonuh Baaxo Xaylo Buxak Akah Awqe Waytannah Maaqatta Beyak Geytimaanam Tamixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.