Fana: At a Speed of Life!

Baad Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 3 Miliyoonuk Daga Yekke

Addis Ababa, Qasa Dirri 20, 2012 ILL (FBC) Baad Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 3 Miliyoonuk Daga Yekke.

Baad Caddol 3 Miliyoon 6 Alfi 113 Numul Koroonah Vayres Geytimem Warsan.

Kulli Ayro Tawqeh Tan Koroonah Vayresih Ixxima Elle Tascassennal, Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 211 Alfi  203 Gufeh Geytima.

Ta Vayresik Qaffoote Marih Qadad 894 Alfi 552 Gufeh Yanim Warsan.

Ameerikal 5.4 Miliyonih Num Koroonah Vayresih Fokkaaqo Abak 987 Alfi Yakke Mari Koroonah Vayres Keenil Geytimem Yiysixxigen. Tamakkeh Fanak 56 Alfi 160 Num Edde Rabem Warsan.

Koroonah Vayresiik exxaamah Espen 23 Alfi 521, Taaliyan 26 Alfi 977, Faransa 23 Alfi 293 Tonnah Biritaaniyal 21 Alfi 92 Numih Qawwaddi Edde Yewqeh Geytima.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.