Fana: At a Speed of Life!

Gabbi Afrikak Amni Malaakak Telefon Kak Maksen

Addis Ababa, Caxah-Alsak 20, 2012 ILL (FBC) Gabbi Afrikak Amni Malaakah Tan Ayand Dilodilo Kee Teetik Ciggiila Malaakih Telefon Makseenim Tontobbe.

Tama Baaxok Fokkaaqo Abtah Tan Dagorti, Tama Malaak Kee Kalah Tan Adoytiitih Telofon Iyyi Makseemih Fokaqot Geytimaanam Qaddoosen.

Oyta Oqrat Beytah Tan Maritte Ta Eglak Baxaabaxsa Le Alhunitte Kee Baaxaabaxsa Le Baaxoh Adda Kee Iro Baaxoh Lakqo Garqeenih Yaniinim Warsen.

Tamaha Lih Ayyaamak Naharat Inaytah Tan Piritoriyah Magaalal Geytimta Gabbi Afrikak Amni Eglal Tamannah Tan Garqiino Tekkem Oyti Yascasse.

Tatre Sanat Tama Oyta Garaqtah Tan Maritte, Pirezdant Siril Ramafosa Doorot Arawah Leh Tan Email Oytitte Garqeenim Yiysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.