Fana: At a Speed of Life!

Pirezdant Tiramp Afa Baaxoh Xayloh Viiza Akah Ace Wan Innah Amri Yece

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Ameerikah Pirezdantih Doonald Tiramp Ila Farangi Liggidih Loowok 2020 Illacabo Fan Afa Baaxoh Xaylo Qusba Viizah Kee Gubti Sumaqtah Warkat Keenih Akah Ace Wan Innah Amri Tatruse.

Tama Amri Abinal Asiseenik Ameerikal Tan Eglaali Buxah Addah Taamay Xooquh Xiina Taama Faxxah Tan Eglaali Kee Kalah Tan Fanteenit Taqabelem Warsan.

Takkay Ikkah Ameerikah Cukmih Buxa A Caagiida Oggole Waytam Away Tawqeh Tan Oytitte Tascasse.

Tama Oyti Elle Yascassennal Doonald Tiramp Xayyoose Mabla Ameerikah Akke Waytam Yiysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.