Fana: At a Speed of Life!

Tiramp Ameerika Baadak QaafiyatEgla Lih Luk Sugte Angaaraw Soolise

Addis Ababa, Laqinik 22, 2012 ILL (FBC) Ameerikah Pirezdantih Yan Doonald Tiramp Ameerika Baadak Qaafiyat Egla Lih Luk Sugte Angaaraw Soolisem Qaddoose.

Tama Pirezdanti Elle Qaddoosennal, Baadak Qaafiyat Egla Koroonah Vayresit Arawah Anuk Chaynah Akah Esserimtannah Maabinnah Axcuk Abeh Yanim Yiysixxige.

Chayna Tama Eglat Gaba Culsa Haysitak Xukko Abak Geytimtam Qaddoose.

Tiramp Wayit Hawusuk (Qado Qarik) Yeceh Yan Maybalaalaqal ” Asaaku Baadak Qaafiyat Egla Lih Luk Sugne Angaaraw Soolisneh” Axcuk Qaddoose.

Ahak Kalah Tama Eglah Acayuk Sugen Maaliyyah Qokol Gexsi Eglaalih Tabsenno Axcuk Yiysixxige.

Tama Caagid Wagsiisak Baadak Qaafiyat Eglah Katuk Iyyeenim Ane Waytam Takkay Ikkah, Ahak Afal Keenil Haak Sugen Baatil Gita Akke Waytam Qaddoseenih Sugeenim Tamixxige.

Chayna Is Le Katuk, Ahak Afal Ameerika Isih Abteh Tan Qellatah Koroonah Vayresih Gadda Tekkem Qaddosse Sugtem Kassisen.

Ameerika Isi Qellat Aaquruk Chaynat Xakbissamih Fayri Le Axcuk Qaddoosse.

Ameerikah Baadak Qaafiyat Eglah Sanat Mango Lakqo Acayuki Sugtem Warsan.

Chayna I Le Katu Baadak Qaafiyat Egla Koroonah Vayresih Kalaluh 2 Biliyoonih Doolar Acelem Tiysixxige.

Away Tirampi Tatruseh Yan Margaqa Masaakuk Xabba Haanam Abinal Aselem Uxih Iyyaanam Mamixxiginna.

Ameerika Farangi Liggidih Loowok Sanat 1948 Baadak Qaafiyat Eglat Tengeleh Tanim Kee Inki Addat Dibuk Aysixxiguk Tama Eglah Adoytiinuk Tawqeemih Sittin Gey Kongires Katuk Yekkeh Yanim Oyti Yascasse.

Raceyna:- Royteris Kee BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.